List of Life Members

Serial No. Name
16 Dipendra Bikram Thapa
17 Dharma Raj Rajkarnikar
18 Dwarika Nath Dhungel
19 Dushyanta Thapa
20 Digambar SJB Rana
21 Deependra Purush Dhakal
22 Devendra Nath Gangol
23 Dev Narayan Yadav
24 Dhruba Bahadur Shrestha
25 Dinesh Prasad Bhattarai
26 Dilli Raj Neupane
27 Dhurba Hari Adhikary
28 Dilli Bahadur Basnet
29 Desh Raj Kunwar