List of Life Members

Serial No. Name
18 Durga Prasad Bhattarai
19 Din Binod Khadka
20 Dipendra Bikram Thapa
21 Dharma Raj Rajkarnikar
22 Dwarika Nath Dhungel
23 Dushyanta Thapa
24 Digambar SJB Rana
25 Deependra Purush Dhakal
26 Devendra Nath Gangol
27 Dev Narayan Yadav
28 Dinesh Prasad Bhattarai
29 Dilli Raj Neupane
30 Dhurba Hari Adhikary
31 Dilli Bahadur Basnet
32 Desh Raj Kunwar