List of Life Members

Serial No. Name
1 Gopal Pokharel ‘Biwash’
2 Ganesh Raj Pokharel
3 Ganga Thapa
4 Ganesh Man Malla
5 Ganesh Bashyal
6 Ghana Nath Ojha
7 Ganesh Rai
8 Gopal Prasad Pokharel
9 Gajendra Kumar Lama
10 Gajendra Bdr Shrestha
11 Gajananda Agrawal
12 Gopal Bahadur Shrestha
13 Gauri Rana Joshi
14 Ganesh Shah
15 Ganesh Bahadur Thapa