List of Life Members

Serial No. Name
3 Gopal Pokharel ‘Biwash’
4 Ganesh Raj Pokharel
5 Ganga Thapa
6 Ganesh Man Malla
7 Ganesh Bashyal
8 Ghana Nath Ojha
9 Ganesh Rai
10 Gopal Prasad Pokharel
11 Gopal Prasad Pokharel
12 Gajendra Bdr Shrestha
13 Gajananda Agrawal
14 Gopal Bahadur Shrestha
15 Gauri Rana Joshi
16 Ganesh Shah
17 Ganesh Bahadur Thapa