List of Life Members

Serial No. Name
199 Hari Darsan Shrestha
200 Hemanta Kharel
201 Hari Bhakta Shrestha
202 Hari Chandra Burlakoti
203 Hari Shankar Niraula
204 H N Banstola