List of Life Members

Serial No. Name
145 Mahesh Prasad Pathak
146 Mahendra Prasad Shrestha
147 Mani Bhadra Gautam
148 Milan Raj Tuladhar
149 Mahesh Dahal
150 Mahesh Kumar Agrawal
151 Manju Karki Lamichhane
152 Mukunda Prasad Pokharel
153 Manju Ratna Shakya
154 Manindra Bahadur Joshi
155 Manohar Prasad Bhattarai
156 Madhav Prasad Pradhan
157 Mohan Bahadur Tandukar
158 Mangala Karanjit
159 Mohan Man Shrestha
160 Madhuri Shrestha
161 Mohan Prasad Lohani
162 Meena Shrestha
163 Mridula Singh
164 Madhuri Mathema
165 Manju Rana