List of Life Members

Serial No. Name
132 Narayan Prasad Mishra
133 Naba Raj Kharel
134 Novel Kishore Rai
135 Neeta Singh
136 Naresh Chandra Shrestha
137 Nepal Bhushan Chand
138 Nem Lal Amatya
139 Narayan Prasai
140 Niranjan Rajbhandari
141 Narayan Prasad Shrestha
142 Narendra Prasad Shrestha
143 Nir Bahadur Joshi
144 Niranjan Kumar Tibrewala