List of Life Members

Serial No. Name
115 Prem Narayan Aryal
116 Pushpa Nidhi Gautam
117 Padma Raj Lamichhane
118 Padmendra Prasad Shrestha
119 Prabin Shrestha
120 Prem Nanda Vaidya
121 Padma Sundari Shrestha
122 Punya Prasad Sitaula
123 Pasang Eden Ukyab
124 Padam Lall Maharjan
125 Prabhu Roy Yadav
126 Pushpa Ram Mathema
127 Pradeep Kumar Khadka
128 Prakash A. Raj
129 Prayag Raj Singh Suwal
130 Padma Lal Shrestha