List of Life Members

Serial No. Name
5 Uttam Raj Tripathi
6 Umesh Chandra Jha
7 Usha Kumari Yadav
8 Usha Nepal
9 Uma Kanta Silwal
10 Uttam Narayan Shrestha
11 Umesh Bahadur Malla